Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
24.8
Direktavkastning: 
2.00%
10 5 1
Agenda : 
2018-10-25
Rapporter Alfa Laval
2018-11-13
Kapitalmarknadsdag Alfa Laval
2019-02-05
Rapporter Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-06-08.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-07-17.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-07-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-07-17 med kursen 239.30.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-07-17
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-07-17. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 212.868.
4wk Rel Perf8.277%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 8.277% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 133%.
Mkt Cap in $bn11.3893Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.07816.545% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 16.545% jämfört med det normala priset.
LT P/E18.644Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth17.960%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.147Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 40.019% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta124Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 124.
Correlation0.5983%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5983% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk47.18 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 47.18 SEK eller 0.19717%.
VaR värdet beräknas till 47.18 SEK. Risken är därmed 0.19717%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31