Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Verksamhet: 
Alfa Laval, med huvudkontor i Lund, är en ledande leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets produkter skall hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda i sina system. Alfa Laval återfinns i nära 100 länder runt om i världen. Antalet anställda uppgår till cirka 12.000 personer.
Adress: 
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 LUND
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
24.0
Direktavkastning: 
2.50%
5 7 5
Agenda : 
2017-07-17
Rapporter Alfa Laval
2017-07-17
Börs övrigt Alfa Laval
2017-10-25
Rapporter Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2017-06-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2016-11-18.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-06-20.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-06-02
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-06-02 med kursen 174.50.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2016-11-22)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2016-11-22), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 176.979.
4wk Rel Perf2.027%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.027% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 149%.
Mkt Cap in $bn8.3889Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8901.069% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 1.069% premie.
LT P/E15.146Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth10.749%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts11Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 11 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.739Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 41.479% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta80Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 80.
Correlation0.4251%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4251% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk21.99 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 21.99 SEK eller 0.12500%.
VaR värdet beräknas till 21.99 SEK. Risken är därmed 0.12500%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31