Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
28.7
Direktavkastning: 
2.20%
8 10 2
Agenda : 
2017-10-25
Rapporter Alfa Laval
2017-10-25
Börs övrigt Alfa Laval
2017-11-23
Kapitalmarknadsdag Alfa Laval
2018-01-30
Rapporter Alfa Laval
2018-04-23
Rapporter Alfa Laval
2018-07-17
Rapporter Alfa Laval
Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-09-12.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-10-17.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-10-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-10-17 med kursen 203.30.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-08
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-08. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 191.755.
4wk Rel Perf4.144%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 4.144% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 139%.
Mkt Cap in $bn10.5375Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.20625.380% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 25.380% jämfört med det normala priset.
LT P/E18.190Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth19.748%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts14Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 14 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.191Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.863% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta93Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 93.
Correlation0.4476%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4476% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk24.61 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 24.61 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 24.61 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31