Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
27.8
Direktavkastning: 
2.30%
6 9 2
Agenda : 
2018-01-30
Rapporter Alfa Laval
2018-01-30
Börs övrigt Alfa Laval
2018-04-23
Rapporter Alfa Laval
2018-07-17
Rapporter Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-11-28.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-12-01.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-11-24
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-11-24 med kursen 203.80.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-12-01
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-12-01. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 204.563.
4wk Rel Perf-7.181% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.181% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 139%.
Mkt Cap in $bn9.4934Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.653 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E15.849Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth23.762%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts12Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 12 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.435Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 38.600% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta92Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 92.
Correlation0.4216%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4216% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk23.10 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 23.10 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 23.10 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31