Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Verksamhet: 
Alfa Laval, med huvudkontor i Lund, är en ledande leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets produkter skall hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda i sina system. Alfa Laval återfinns i nära 100 länder runt om i världen. Antalet anställda uppgår till cirka 12.000 personer.
Adress: 
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 LUND
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
23.5
Direktavkastning: 
2.70%
3 11 6
Agenda : 
2017-04-26
Rapporter Alfa Laval
2017-04-26
Stämmor Alfa Laval
2017-04-27
Exklusive utdelning Alfa Laval
2017-07-17
Rapporter Alfa Laval
2017-10-25
Rapporter Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNeutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2016-11-18.
Stars2/4
Svagt intresse sedan 2017-02-28.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2016-12-13
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2016-12-13 med kursen 147.10.
Valuation RatingKraftigt övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara väsentligt övervärderad.
MT Tech TrendNeutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2016-11-22)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2016-11-22), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 164.764.
4wk Rel Perf-1.030% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.030% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 155%.
Mkt Cap in $bn7.8404Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.77715.757% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 15.757% premie.
LT P/E14.303Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth8.146%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts12Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 12 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.975Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 42.545% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta79Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 79.
Correlation0.4874%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4874% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk22.45 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 22.45 SEK eller 13.664%.
VaR värdet beräknas till 22.45 SEK. Risken är därmed 13.664%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31