Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
22.2
Direktavkastning: 
2.40%
8 7 2
Agenda : 
2018-04-23
Rapporter Alfa Laval
2018-04-24
Exklusive utdelning Alfa Laval
2018-07-17
Rapporter Alfa Laval
2018-10-23
Rapporter Alfa Laval
2018-11-13
Kapitalmarknadsdag Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-02-09.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-03-02.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-02
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-02 med kursen 206.50.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-02-06) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-02-06), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 201.607.
4wk Rel Perf-0.328%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.328% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 124%.
Mkt Cap in $bn10.0246Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.25828.451% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 28.451% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.480Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth16.869%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts8Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 8 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.603Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 40.289% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta120Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 120.
Correlation0.6738%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6738% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk23.52 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 23.52 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 23.52 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31