Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Tickerkod: 
ALFA
P/E-tal: 
24.1
Direktavkastning: 
2.00%
8 8 1
Agenda : 
2018-07-16
Rapporter Alfa Laval
2018-10-25
Rapporter Alfa Laval
2018-11-13
Kapitalmarknadsdag Alfa Laval
2019-02-05
Rapporter Alfa Laval
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-05-18.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-05-15.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-05-15
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-05-15 med kursen 228.40.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-13
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-13. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 210.068.
4wk Rel Perf9.345%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 9.345% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 101%.
Mkt Cap in $bn11.1488Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.16722.858% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 22.858% jämfört med det normala priset.
LT P/E17.575Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth18.273%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts15Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 15 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.232Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.225% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta120Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 120.
Correlation0.6778%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6778% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk39.34 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 39.34 SEK eller 0.16919%.
VaR värdet beräknas till 39.34 SEK. Risken är därmed 0.16919%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31