Alfa Laval AB

Alfa Laval AB

Verksamhet: 
Alfa Laval, med huvudkontor i Lund, är en ledande leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolagets produkter skall hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda i sina system. Alfa Laval återfinns i nära 100 länder runt om i världen. Antalet anställda uppgår till cirka 12.000 personer.
Adress: 
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 LUND
Sverige
Hemsida: 
http://investor.relations@alfalaval.com
Större ägare: 
  • Tetra Laval
  • Swedbank Robur Fonder
  • Foundation Asset Management
  • Alecta Pensionsförsäkring
  • AMF Försäkring och Fonder
  • Nordea Investment Funds
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALFA
Ledning: 
  • Lars Renström VD
Styrelse: 
  • Anders Narvinger Ordförande
IR ansvarig: 
Gabriella Grotte
P/E-tal: 
26.2
Direktavkastning: 
2.40%
8 9 3
Agenda : 
2017-10-25
Rapporter Alfa Laval
2018-01-30
Rapporter Alfa Laval
Aktie: ALFA LAVAL AB
ISIN: SE0000695876
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-08-15.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-08-18.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-08-15
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-08-15 med kursen 183.80.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2016-11-22)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2016-11-22), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 185.806.
4wk Rel Perf-1.450% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.450% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2017-08-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 152%.
Mkt Cap in $bn9.4346Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ALFA LAVAL AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.16122.463% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 22.463% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.021Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth16.143%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts15Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 15 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.453Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.300% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta69Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 69.
Correlation0.3590%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk21.93 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 21.93 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 21.93 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31