Africa Oil Corp.

Africa Oil Corp.

Verksamhet: 
Africa Oil Corp. är ett Kanadensiskt olja och gas företag med intressen i Kenya och Ethiopia men även i Somalia genom sin investering i Horn Petroleum Corporation. Flera nya olje upptäckter har gjorts i Lokichar dalen av Kenya. Där har Africa Oil en betydande närvaro tillsammans med Tullow Oil plc.
Adress: 
Africa Oil Corp.
Vancouver, BC V6C 3E8
Kanada
Hemsida: 
http://www.africaoilcorp.com
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AOI
Ledning: 
  • Keith C. Hill President, CEO and Director
1 1 1
Agenda : 
2018-02-28
Rapporter Africa Oil
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AFRICA OIL CORP.
ISIN: CA00829Q1019
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Något negativ
Aktien anses ligga i en något negativ zon sedan 2017-11-07.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-11-14.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-11-14
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-11-14 med kursen 1.52.
Valuation RatingKraftigt övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara väsentligt övervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-05-30
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-05-30. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 1.526.
4wk Rel Perf-5.790% Under press (jämfört med TSX Composite)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.790% jämfört med TSX Composite.
SensitivityHög
Sedan 2017-11-03 är aktien klassificerad i en hög riskzon.
Bear MarketHög risk vid sjunkande index.
Aktien tenderar att sjunka ytterligare vid en genomsnittlig indexsänkning runt 93.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 256%.
Mkt Cap in $bn0.4984Small-cap
Med ett börsvärde av <$1mrd. anses AFRICA OIL CORP. vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio-0.930 Företaget i en svår situation
En negativ tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst kvotering" visar antingen att den pronostiserade tillväxten bromsar (negativ årlig tillväxtsuppskattning) eller finansiella analytiker förväntar sig en förlust (negativt uppskattad PE).
LT P/E-55.580 en förväntad förlust
Det beräknade PE talet (kurs-vinst-förhållande) är negativt: finansanalytikerna förväntar sig en förlust.
LT Growth-51.708%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield0.000Ingen utdelning
Företaget betalar inte ut en dividens.
Beta144Hög känslighet mot TSX Composite
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 144.
Correlation0.2864%Svag korrelation med TSX Composite
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk0.34 CADPå medellång sikt uppskattas VaR till 0.34 CAD eller 0.24010%.
VaR värdet beräknas till 0.34 CAD. Risken är därmed 0.24010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2014-04-082014-04-08