AddLife AB

AddLife AB

Verksamhet: 
AddLife är en koncern som består av ett 25-tal bolag verksamma framförallt på den nordiska Life Science-marknaden. AddLife har organiserat sin verksamhet i två affärsområden; LabTech och MedTech. AddLife är, utöver de nordiska länderna, även verksamt i Tyskland, Benelux, Estland och Italien.
Adress: 
Box 3145
SE-103 62 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ALIF-B
1
Agenda : 
2017-09-06
Kapitalmarknadsdag Addlife
2017-10-26
Rapporter Addlife
2018-02-13
Rapporter Addlife