Acando AB

Acando AB

Verksamhet: 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015.
Adress: 
Acando AB
SE-101 23 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
ACAN B
1
Agenda : 
2017-08-17
Rapporter Acando
2017-10-27
Rapporter Acando
2018-02-08
Rapporter Acando