ABB Ltd

ABB Ltd

Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
19.5
Direktavkastning: 
3.60%
7 16 2
Agenda : 
2018-03-29
Stämmor ABB
2018-04-04
Exklusive utdelning ABB
2018-10-25
Rapporter ABB
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2018-03-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-01-26.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-02-23.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-02-23
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-02-23 med kursen 23.31.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-02-02
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-02-02. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 24.497.
4wk Rel Perf-1.440% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.440% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 82%.
Mkt Cap in $bn52.5189Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.28930.195% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 30.195% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.805Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.736%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts22Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 22 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.774Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 48.322% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta134Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 134.
Correlation0.7957%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.7957% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk2.77 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.77 CHF eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 2.77 CHF. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02