ABB Ltd

ABB Ltd

Verksamhet: 
ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik . Våra lösningar förbättrar våra kunders effektivitet, produktivitet och kvalitet och minskar samtidigt miljöpåverkan. Innovation står främst i allt vi gör och många av de tekniker som driver det moderna samhället har utvecklats av ABB. Huvudkontor i Sverige: ABB AB, 721 83 Västerås, tel 021-32 50 00.
Adress: 
ABB Ltd
CH-8050 ZÜRICH
Schweiz
Hemsida: 
http://www.abb.se
Större ägare: 
  • Investor AB, Sverige
  • Blackrock Inc, USA
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ABB
Styrelse: 
  • Hubertus von Grünberg Ordförande
P/E-tal: 
19.1
Direktavkastning: 
3.70%
10 16 5
Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2017-08-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-06-30.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2017-07-21.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-07-21
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-07-21 med kursen 22.54.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2017-06-30
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2017-06-30. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 23.533.
4wk Rel Perf-5.548% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -5.548% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 80%.
Mkt Cap in $bn49.4639Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.12519.992% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 19.992% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.866Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth13.270%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts29Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 29 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.452Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 51.313% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta95Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 95.
Correlation0.5995%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5995% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk2.63 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.63 CHF eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 2.63 CHF. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02