ABB Ltd

ABB Ltd

Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
20.7
Direktavkastning: 
3.30%
10 16 1
Agenda : 
2018-10-25
Rapporter ABB
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2018-05-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-05-18.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-05-04.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-04-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-04-17 med kursen 22.48.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-20
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-20. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 22.882.
4wk Rel Perf4.487%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 4.487% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 140%.
Mkt Cap in $bn52.8433Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.16923.038% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 23.038% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.706Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.781%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts24Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 24 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.416Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 50.241% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta132Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 132.
Correlation0.7247%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.7247% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk3.39 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 3.39 CHF eller 0.13940%.
VaR värdet beräknas till 3.39 CHF. Risken är därmed 0.13940%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02