ABB Ltd

ABB Ltd

Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
22.8
Direktavkastning: 
3.10%
10 13 4
Agenda : 
2018-03-29
Stämmor ABB
2018-10-25
Rapporter ABB
Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2017-12-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-11-24.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-12-12.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-10-17
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-10-17 med kursen 24.41.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-12
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-12. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 24.679.
4wk Rel Perf1.946%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.946% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 82%.
Mkt Cap in $bn56.3321Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.07616.378% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 16.378% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.511Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.610%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts26Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 26 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.160Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 52.180% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta123Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 123.
Correlation0.6920%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6920% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk3.09 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 3.09 CHF eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 3.09 CHF. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02