ABB Ltd

ABB Ltd

Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
19.0
Direktavkastning: 
3.70%
11 16
Agenda : 
2018-07-19
Rapporter ABB
2018-07-19
Börs övrigt ABB
2018-10-25
Rapporter ABB
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2018-07-17
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-05-18.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-07-17.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-07-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-07-17 med kursen 21.69.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-05-29
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-05-29. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 22.635.
4wk Rel Perf-4.258% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -4.258% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 144%.
Mkt Cap in $bn47.1023Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.27029.138% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 29.138% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.289Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.149%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts24Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 24 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.729Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 49.558% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta139Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 139.
Correlation0.7407%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.7407% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk2.91 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.91 CHF eller 0.13412%.
VaR värdet beräknas till 2.91 CHF. Risken är därmed 0.13412%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02