ABB Ltd

ABB Ltd

Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
21.3
Direktavkastning: 
3.30%
9 17 5
Agenda : 
2017-10-26
Rapporter ABB
2017-10-26
Börs övrigt ABB
2018-03-29
Stämmor ABB
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-10-17.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-10-17.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-10-17
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-10-17 med kursen 24.41.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-12
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-12. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 23.290.
4wk Rel Perf3.307%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.307% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 82%.
Mkt Cap in $bn55.0905Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.05714.840% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 14.840% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.622Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.368%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts28Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 28 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.199Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 53.176% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta108Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 108.
Correlation0.6218%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6218% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk3.00 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 3.00 CHF eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 3.00 CHF. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02