ABB Ltd

ABB Ltd

Verksamhet: 
ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik . Våra lösningar förbättrar våra kunders effektivitet, produktivitet och kvalitet och minskar samtidigt miljöpåverkan. Innovation står främst i allt vi gör och många av de tekniker som driver det moderna samhället har utvecklats av ABB. Huvudkontor i Sverige: ABB AB, 721 83 Västerås, tel 021-32 50 00.
Adress: 
ABB Ltd
CH-8050 ZÜRICH
Schweiz
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
21.5
Direktavkastning: 
3.20%
11 15 4
Agenda : 
2017-10-26
Rapporter ABB
Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2017-06-20
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-06-06.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2017-06-06.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-06-06
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-06-06 med kursen 24.55.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2016-12-20)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2016-12-20), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 24.614.
4wk Rel Perf1.369%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 1.369% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 78%.
Mkt Cap in $bn55.5782Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.09717.948% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 17.948% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.351Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth13.582%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts22Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 22 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.256Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 49.977% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta91Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 91.
Correlation0.6772%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.6772% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk2.94 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.94 CHF eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 2.94 CHF. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02