ABB Ltd

ABB Ltd

Verksamhet: 
ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik . Våra lösningar förbättrar våra kunders effektivitet, produktivitet och kvalitet och minskar samtidigt miljöpåverkan. Innovation står främst i allt vi gör och många av de tekniker som driver det moderna samhället har utvecklats av ABB. Huvudkontor i Sverige: ABB AB, 721 83 Västerås, tel 021-32 50 00.
Adress: 
ABB Ltd
CH-8050 ZÜRICH
Schweiz
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
21.8
Direktavkastning: 
3.20%
13 16 5
Agenda : 
2017-10-26
Rapporter ABB
Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2017-04-25
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-03-28.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2017-04-14.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-04-14
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-04-14 med kursen 22.99.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2016-12-20
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2016-12-20. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 22.739.
4wk Rel Perf0.602%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.602% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2016-05-24 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 87%.
Mkt Cap in $bn53.4214Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.00210.147% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 10.147% jämfört med det normala priset.
LT P/E15.831Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth12.597%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts25Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 25 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.259Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 51.599% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta89Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 89.
Correlation0.7358%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.7358% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk2.91 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.91 CHF eller 12.138%.
VaR värdet beräknas till 2.91 CHF. Risken är därmed 12.138%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02