ABB Ltd

ABB Ltd

Verksamhet: 
ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik . Våra lösningar förbättrar våra kunders effektivitet, produktivitet och kvalitet och minskar samtidigt miljöpåverkan. Innovation står främst i allt vi gör och många av de tekniker som driver det moderna samhället har utvecklats av ABB. Huvudkontor i Sverige: ABB AB, 721 83 Västerås, tel 021-32 50 00.
Adress: 
ABB Ltd
CH-8050 ZÜRICH
Schweiz
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
21.1
Direktavkastning: 
3.40%
11 14 4
Agenda : 
2017-04-13
Stämmor ABB
2017-04-20
Rapporter ABB
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter

Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNågot positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2017-01-17.
Stars3/4
Starkt intresse sedan 2017-02-21.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-10
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-10 med kursen 22.94.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech TrendNeutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2016-12-20)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2016-12-20), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 23.184.
4wk Rel Perf-0.783%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.783% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Aktien är sedan 2016-05-24 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 92%.
Mkt Cap in $bn51.4969Large-cap
Med ett börsvärde av >$5mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.09517.783% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 17.783% jämfört med det normala priset.
LT P/E13.760Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth11.340%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts25Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 25 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.723Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 51.233% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta86Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 86.
Correlation0.7170%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.7170% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk2.40 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.40 CHF eller 10.373%.
VaR värdet beräknas till 2.40 CHF. Risken är därmed 10.373%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02