AB Industrivärden

AB Industrivärden

Verksamhet: 
Industrivärden är ett av de ledande investmentbolagen i Norden. Företagets mål är att över tiden generera en hög tillväxt av substansvärdet vilket i sin tur skall ge en totalavkastning till aktieägarna som över en längre tidsperiod skall vara högre än genomsnittet för börsen. Bolaget är storägare klassiska stora svenska företag såsom Ericsson, SCA, Handelsbanken, Skanska, Volvo, SSAB och Sandvik. Storägare i Industrivärden är fonder och stiftelser kopplade till Handelsbanken.
Adress: 
Box 5403
SE-114 84 STOCKHOLM
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
INDU
1 2
Agenda : 
2017-07-03
Börs övrigt Industrivärden
2017-08-07
Börs övrigt Industrivärden
2017-09-04
Börs övrigt Industrivärden
2017-10-02
Börs övrigt Industrivärden
2017-11-06
Börs övrigt Industrivärden
2017-12-04
Börs övrigt Industrivärden
2018-01-02
Börs övrigt Industrivärden
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015

Nyheter