AAK AB

AAK AB

Verksamhet: 
AarhusKarlshamn, AAK, är en världsledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. Företaget är indelat i tre affärsområden - Chocolate and Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed.
Adress: 
Skrivaregatan 9
SE-215 32 MALMÖ
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AAK
P/E-tal: 
22.7
Direktavkastning: 
1.60%
1 5 1
Agenda : 
2017-04-20
Rapporter AAK
2017-05-17
Stämmor AAK
2017-05-18
Exklusive utdelning AAK
2017-07-17
Rapporter AAK
2017-10-26
Rapporter AAK
2018-02-05
Rapporter AAK
Aktie: AARHUSKARLSHAMN AB
ISIN: SE0001493776
Analysdatum: 2017-03-21
Global EvaluationNeutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-02-07.
Stars3/4
Starkt intresse sedan 2017-03-07.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2017-02-07
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2017-02-07 med kursen 579.00.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech TrendNeutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2017-02-21)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2017-02-21), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 609.742.
4wk Rel Perf-0.770%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.770% jämfört med DJ Stoxx 600.
Risk ZoneMedel
Aktien är sedan 2016-10-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 166%.
Mkt Cap in $bn2.9155Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AARHUSKARLSHAMN AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9384.087% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 4.087% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.984Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth14.171%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.766Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 29.986% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta72Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 72.
Correlation0.5639%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5639% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk62.09 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 62.09 SEK eller 10.246%.
VaR värdet beräknas till 62.09 SEK. Risken är därmed 10.246%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2010-07-142010-07-14