AAK AB

AAK AB

Verksamhet: 
AarhusKarlshamn, AAK, är en världsledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. Företaget är indelat i tre affärsområden - Chocolate and Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed.
Adress: 
Skrivaregatan 9
SE-215 32 MALMÖ
Sverige
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AAK
P/E-tal: 
24.1
Direktavkastning: 
1.50%
1 5 1
Agenda : 
2017-07-17
Rapporter AAK
2017-10-26
Rapporter AAK
2018-02-05
Rapporter AAK
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014

Nyheter

Aktie: AARHUSKARLSHAMN AB
ISIN: SE0001493776
Analysdatum: 2017-06-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-02-07.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-06-20.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2017-06-20
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2017-06-20 med kursen 665.00.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-04-18
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-04-18. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 626.968.
4wk Rel Perf7.417%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 7.417% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2016-10-11 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 155%.
Mkt Cap in $bn3.1974Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AARHUSKARLSHAMN AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8901.135% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 1.135% premie.
LT P/E19.737Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth16.027%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.537Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 30.333% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta80Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 80.
Correlation0.5150%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5150% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk82.84 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 82.84 SEK eller 0.12457%.
VaR värdet beräknas till 82.84 SEK. Risken är därmed 0.12457%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2010-07-142010-07-14