AAK AB

AAK AB

Verksamhet: 
AarhusKarlshamn, AAK, är en världsledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. Företaget är indelat i tre affärsområden - Chocolate and Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed.
Adress: 
Skrivaregatan 9
SE-215 32 MALMÖ
Sverige
Hemsida: 
http://www.aak.com
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
AAK
Ledning: 
  • Arne Frank Koncernchef och VD
Styrelse: 
  • Melker Schörling Ordförande
IR ansvarig: 
Arne Frank
P/E-tal: 
23.9
Direktavkastning: 
1.50%
2 4 1
Agenda : 
2017-10-26
Rapporter AAK
2017-10-26
Börs övrigt AAK
2017-11-28
Kapitalmarknadsdag AAK
2018-02-05
Rapporter AAK
Aktie: AARHUSKARLSHAMN AB
ISIN: SE0001493776
Analysdatum: 2017-10-20
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2017-07-28.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2017-10-03.
Earnings Rev TrendAnalytiker neutrala men tidigare negativa (sedan 2017-06-20)
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna inte påtagligt reviderat sina aktieprognoser (ändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock negativ sedan 2017-06-20 med kursen 665.00.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2017-09-29
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2017-09-29. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 599.625.
4wk Rel Perf6.374%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 6.374% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 178%.
Mkt Cap in $bn3.3390Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $1 & $5mrd, anses AARHUSKARLSHAMN AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8802.324% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 2.324% premie.
LT P/E19.291Det beräknade PE värdet för 2019
Det beräknade PE värdet för året 2019.
LT Growth15.328%Förväntad årlig tillväxt till 2019
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2019.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield1.640Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 31.632% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta81Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 81.
Correlation0.4482%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4482% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk86.16 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 86.16 SEK eller 0.13380%.
VaR värdet beräknas till 86.16 SEK. Risken är därmed 0.13380%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2010-07-142010-07-14