Sök bolag

TradeDoubler AB (publ)

Verksamhet:

Tradedoubler är Europas ledande partner inom prestationsbaserad digital marknadsföring. Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom affiliate- och kampanjmarknadsföring samt tekniskt systemstöd. Tradedoubler kombinerar global räckvidd med lokalt kunnande och har idag cirka 2 000 kunder och 140 000 publishers i sitt nätverk.Tickerkod: TRAD
Lista: Small Cap

Ledning:
Matthias StadelmeyerVD och koncernchef


Styrelse:
Peter LarssonStyrelseordförande


Större ägare:
Monterro 1A AB
Henrik Kvick AB
Fjärde AP-fonden.

Adress:
Sveavägen 20
SE-111 57 STOCKHOLM Sverige


Tel: 08-405 08 00
Internet: www.tradedoubler.com
Aktie: TRADEDOUBLER AB
ISIN: SE0001552357
Analysdatum: 2015-01-27
Sammanfattad utvärderingPositiv
Aktien anses ligga i en positiv zon sedan 2015-01-20.
Förutsättningar3/4
Starkt intresse sedan 2015-01-23.
AnalyssignalPositiva analysprognoser sedan 2015-01-20
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2015-01-20 med kursen 9.5.
PrisKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
Teknisk trend medellång siktPositiv marknadstrend sedan 2015-01-23
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2015-01-23. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 9.403.
Relativ trend (4 veckor)-12.066% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -12.066% jämfört med DJ Stoxx 600.
RiskLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2015-01-06.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt 0%.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 342%.
Börsvärde i $bn0.0513Small-cap
Med ett börsvärde av <$1mrd. anses TRADEDOUBLER AB vara en small-cap aktie.
G/PE Ratio1.34533.107% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 33.107% jämfört med det normala priset.
LT P/E28Det beräknade PE värdet för 2016
Det beräknade PE värdet för året 2016.
LT Growth36.141%Förväntad årlig tillväxt till 2016
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2016.
Genomsnitt antal analytiker3Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 3 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Utdelning1.531%Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 42.857% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta0Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 0%.
Korrelation 365 dagar-0.039Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är för det mesta oberoende av indexvariationer.
Value at Risk2.05 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.05 SEK eller 20.942%.
VaR värdet beräknas till 2.05 SEK. Risken är därmed 20.942%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period.
First Analysis Date2007-01-10


Information från:
Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted